Nieuwe test bepaalt intelligentie computer

Nieuwe test bepaalt intelligentie computer

lampje

Een nieuwe test moet op een objectieve manier kunnen vaststellen hoe de activiteiten van een computerprogramma of een machine zich verhouden tot het menselijk denkproces.

Toch nog toe is voor het bepalen van het niveau van intelligentie de Turingtest de meest gebruikte methode. In essentie komt deze test er op neer dat er een blinde dialoog wordt gevoerd tussen een jury en de te testen mens of machine, waarbij het doel is de jury er van te overtuigen dat ze met een mens te maken hebben.

Deze test, in de jaren 50 ontwikkeld door de Britse computerpionier Alan Turing, was nooit bedoeld als een universele graadmeter voor de intelligentie van een computer, maar is dat wel geworden. De test heeft  verschillende tekortkomingen waarvan een belangrijke is dat hij berust op bedriegen.

Bron: Automatiseringgids.nl